Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Łubiany i okolic


Nasze stowarzyszenie jest organizacją działającą non-profit. Rozpoczęło swoją działalność w 2012 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Łubiany. Swoją działalność opiera na doświadczeniu i pracy społecznej jego członków.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój miejscowości Łubiana poprzez tworzenie, popieranie i realizację wszelkich inicjatyw społecznych i lokalnych. Zadaniem statutowym organizacji jest m. in. opracowywanie wniosków i projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań, prowadzenie działalności sportowej i kulturalnej, wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury miejscowości Łubiana, organizowanie sposobów spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Łubiany i okolic jest dobrowolną organizacją, mającą na celu rozwijanie i propagowanie pomysłów, postaw i działań, wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność podejmuje starania mające na celu poprawę codziennego życia mieszkańców Łubiany.


Prezes: Monika Wollik-Litwin

Rok powstania: 2012

Facebook

 

Łubiana w Internecie