Sołtys

Sołtys

piątek, 19 kwiecień 2013 00:00

Drzewko za makulaturę.

Dziś w GRYFIE KOŚCIERSKIM jest ogłoszona akcja "Dziennika Bałtyckiego" i Lasów Państwowych DRZEWKO ZA MAKULATURĘ.

 

czwartek, 18 kwiecień 2013 21:24

Naprawa dróg cd.

Wielu z nas dziś widziało, że ZK pracuje pełną parą. Żeby nie zapeszyć postanowiłem dać kilka dni spokoju. Myślę, że w niedzielę zobaczymy co jest już zrobione, a co jeszcze zostało do zrobienia.

 

Marcin Żurek

czwartek, 18 kwiecień 2013 00:00

PODATKI

Szanowni mieszkańcy oraz właściciele domków letniskowych Sudomie i Garczyn. Termin płatności kolejnej raty podatku upływa  15 maja.

czwartek, 18 kwiecień 2013 00:00

Kaszubskie akcenty


Objeżdżając Łubianę w związku z drogami uwagę moją zwrócił jeden dom. Jest w nim coś innego. Nazwa ulicy po Kaszubsku i różne inne akcenty kaszubskie.

środa, 17 kwiecień 2013 00:00

Remont dróg - aktualizacja

Zgodnie z obietnicą przedstawiam krótki fotoreportaż z remontów i sprzątania naszych dróg. Myślę, że nie trzeba opisywać zdjęć. Wyrównano, a części z nim nadano odpowiednie spadki, aby woda nie zalegała. Głównie dotyczy to drogi za działkami. Jutro rano zaczynają przywozić tłuczeń - zapewnia Dyrektor ZK Zbigniew Malek. Już niebawem wszyscy (nie tylko wybrańcy)...

środa, 17 kwiecień 2013 00:00

Zakładka KASZËBË już działa

Szanowni Państwo. Z przyjemnością informuję, że zakładka KASZËBË już działa. Z powodów językowych nie będę w stanie na bieżąco jej aktualizować. Dołożę jednak wszelkich starań aby była jak najciekawsza.

 

Marcin Żurek

środa, 17 kwiecień 2013 00:00

KLËKA

KLËKA

Czedës Kaszëbi do przekazywaniô jinformacji ùżiwelë tzw. klëczi – jinszô ji nazwa to kòzeł. Béł to zakrzëwiony czij znankùjący władzã szôłtësa. W jednym z jegò kùńców nalôżała sã szpara, w jaką szôłtës wkłôdôł karteczkã z wiadą dlô mieszkeńców wsë. Klëkã rozsyłôł pò wsë bez pòsłańca abò wieszôł na płoce nôblëższégò sąsada. Ten, pò zapòznanim sã z jinfòrmacją, miôł òbòwiązk przekôzac jã dali.

środa, 17 kwiecień 2013 00:00

Wanoga

Zdrzã na òbrôz

w wôłtôrzu łubiańsczégò kòscoła

Marëja wkłôdô na głowã kòrunã

Maksëmiliana Marii Kòlbégò

mërgóm òczama

i widzã Remùsa

czëjã jak kòchôł

swòjã Królewiónkã

schilóm głowã

i … wanożã …

wanożã …

do KrólaFelicja Bôska-Bòrzëszkòwskô

„Wanoga”

środa, 17 kwiecień 2013 00:00

Pamiãcë Ks. Prof. Janusza Pasérba

Wiejë!

Wieje wiater òd mòrza,

Piãkno Nim òn wieje

Zrëszony sëłą

Cepła i dobrocë

Pòetë, Ksãdza,

Człowieka.

Wietrze, wiejë terô wiedno,

Miej mòc stolemną

Przëniesë słowò Pasérba:

Kropkã miodu

Bòga

Òjczëznë

I mie – marnégò człowieka.

Pòrëszëł…

Pòrëszëc wiater òd mòrza…

Chto to jesz tak rozmieje?

Chto rzeknie słowò,

Co zrëszë serce

Òstónie …

I … mdã biegac dali dzejac, bò …

Wôrto!

Wiôlgòsc …

Béł Wiôldżi

a kòchôł Môłi …

skąd wiedzôł, że wiôldżé to je?


 

Felicja Bôska-Bòrzëszkòwskô

„Pamiãcë Ks. Prof. Janusza Pasérba”

środa, 17 kwiecień 2013 00:00

Pùstczi

Na Pùstczi nëkac

cobë sã pùstkóm

nie dac znikwic do kùńca

Znała jem ne môle

z bëlnégò dzectwa

Jesz dzysô

jak pierwi gôdają

że tam nick ni ma

A jô wiém

że kòżdé z Pùstków

to Drzéżdżonowô Dąbrowa

Żëją tam jesz

Jón z Móniką

i grają na skrzëpicach

A jeżlë Dąbrowa je całim swiatã

to żôden jiwer

cobë jem dobëła mòje pùstczi

Jô to wiém

dobrze wiém

téj nie gadôj

Le biôj!

 Felicja Bôska-Bòrzëszkòwskô

„Pùstczi”

Strona 157 z 159

Facebook

 

Łubiana w Internecie